Camera & Smart Home

 

SMART HOME

Smart Home là ngôi nhà sử dụng các thiết bị điện, điện tử với tính năng tự động hóa hoặc bán tự động. Không chỉ nâng cao giá trị ngôi nhà, mà còn mang lại những giây phút tuyệt vời nhất cho người dùng.